Vad är skillnaden mellan en influencer och en varumärkesambassadör?

  on Nov 1st 2018  

Vi har full förståelse för varför eftersom ordens innebörd är snarlika, därför tänkte vi på den här sidan reda ut de frågetecken som finns mellan dessa termer, såväl som andra liknande uttryck.

Influencers vs varumärkesambassadör

Ni vet säkert redan vad en influencer är med tanke på att ni hittat till den här sidan. Men kanske är du mer osäker kring vad en varumärkesambassadör gör. För att tydligt förklara skillnaden tänkte vi börja med att snabbt ge en beskrivning på vad en influencer är.

Influencer

En influencer är person som arbetar med att marknadsföra varumärkens produkter och tjänster på sociala medier och online. När influencer-marknadsföring var i sitt tidiga stadie var en influencer ofta en sedan tidigare känd person med ett stort antal följare. Men i takt med att åren gått har innebörden av influencers ändrats och kan idag vara både helt vanlig person med några tusen följare såväl som en kändis med flera miljoner följare.

Det viktiga med en influencer inte det exakta antalet följare speciellt viktigt, utan istället är det följaren i person som spelar stor roll. Detta beror på att företag är ute efter influencers som har följare inom en specifik målgrupp så att deras varumärke når ut till exakt rätt person – genom influencerns följarskara.

Oftast är influencern specialiserad inom ett visst område eller till en viss bransch, som t. ex kläder, mode, skönhet, träning eller något liknande. Är influencern nischad till ett visst område blir det extra värdefullt för varumärkena som verkar inom området att synas i det sammanhanget.

Under en marknadskampanj med en influencer är det dennes jobb att representera och sälja in produkten eller tjänsten till sina följare genom sina olika kanaler. Det vanligaste är Instagram och Youtube men även Facebook, Twitter och bloggar är vanliga kanaler för ändamålet.

Den här typen av kampanjer är oftast kortare och består av en eller möjligtvis två inlägg på sociala medier, förslagsvis i kombination med ett blogginlägg. I de flesta fall och för bäst effekt görs inläggen i de olika kanalerna kring samma produkt.

Varumärkesambassadören

En varumärkesambassadör, eller brand ambassador som det heter på engelska, liknar i mångt och mycket en influencer, det kan en person med 5.000 eller 50.000.000 följare på Instagram. Deras uppgift under en kampanj är precis densamma som för en influencer – att representera och sälja produkten eller tjänsten genom att använda sig av den personliga relation han eller hon har till sina följare. Däremot skiljer sig de två olika titlarna när det kommer till vilken typ av samarbete som den respektive har med varumärket.

Till skillnad från en influencer, som publicerar en eller två inlägg under en fristående kampanj och sedan kanske aldrig arbetar med varumärket igen, är en varumärkesambassadör någon som representerar varumärket under en längre tid. Det är också vanligt att ambassadören då endast arbetar med ett varumärke i taget. Ett ambassadörskap kan därför pågå i flera år och inkludera flertalet kampanjer. Ambassadörens syfte blir, i de flesta fall, att arbeta med mer än att bara marknadsföra en endaste produkt för företaget. Men det kommer vi till lite längre fram.

Med andra ord är en influencer en person som representerar företaget under en ensam kampanj medan ambassadören är en influencer som arbetar med samma företag under en längre period.

De olika syftena

Låt oss nu, när du vet mer om hur termerna skiljer sig, ta en närmre titt på fördelarna med de två olika titlarna.

Fördelarna med Influencers

I de allra flesta fall används en influencer för att lansera ett varumärkes nya produkt eller tjänst och många gånger anställer företaget fler än en influencer för att få så bra räckvidd till potentiella kunder som möjligt. Metoden kan alltså liknas med en vanlig marknadskampanj på TV eller i dagstidningen, där företag försöker sälja in sin senaste produkt.

Den typen av marknadsföring ger väldigt god effekt och därför har den på senare tid blivit väldigt populär, men trots det finns det en del begränsningar med den. Den största utmaningen är att en influencer kan arbeta med flera olika varumärken under en och samma månad, vilket gör det svårt för varumärkena att bygga en bra relation till följarna. I vissa fall kan det till och med göra influencern mindre trovärdig hos följarna som då lätt får känslan av att rekommendationerna inte är genuina eller ärliga. Detta tar oss vidare till nästa punkt.

Fördelarna med varumärkesambassadörer

Den största anledningen till att företag väljer att anlita influencers som ambassadörer är för att stärka sitt varumärke. Genom att arbeta tillsammans med en influencer under flera månader, får företaget i fråga möjlighet att bygga upp en relation med sin målgrupp på ett personligt sätt vilket i sin tur förbättrar varumärkeskännedomen.

Dessutom får företaget, genom att bygga sitt varumärke tillsammans med samma person under längre tid, möjlighet att bli förknippad med personen. Metoden fungerar bäst när man använder stora influencers och kändisar och den har använts i traditionella medier sedan långt tillbaka i tiden.

Parfymföretag är ett bra exempel på den typen av varumärkesbyggande marknadsföring som startade redan innan sociala medier fanns. Denna typ av företag tenderar att använda samma kändis i flertalet olika annonser och kampanjer för att etablera varumärket. Genom att göra det, associeras deras produkt med kändisen under lång tid framöver vilket kan ge direkt påverkan på försäljningen hos kändisens fans.

Vilken metod bör man använda?

Ingen metod utesluter den andra när det gäller denna typen av marknadsföring och som företag bör du inte välja mellan att använda antingen influencers eller ambassadörer. Faktum är att kombinationen av de båda är det bästa sättet för att du ska få bästa möjlig effekt på marknadsaktiviteterna.

Du kan exempelvis ha en eller två ambassadörer som representerar ditt varumärke under flera år och när du lanserar nya produkter, kan du komplettera strategin med influencers som hjälper dig att marknadsföra specifika produkter.

Vi tror att det bästa sättet att hitta en ambassadör är genom att genomföra och utvärdera ett antal olika kampanjer tillsammans med influencers. Kanske hittar du någon som verkligen representerade varumärket på ett bra sätt? Eller kanske var det någon som lyckades konvertera till bättre resultat än de andra? Att utvärdera influencerkampanjer är ett perfekt sätt för att hitta vem som potentiellt kan bli ambassadör för varumärket.

Sammanfattning

Influencers och varumärkesambassadör är samma sak i grunden men skiljer sig i sättet som de arbetar med varumärket. Båda typerna kan bidra med fantastiska resultat för företaget, men på olika sätt. Generellt sätt är en influencers jobb att marknadsföra en specifik produkt med en kampanj, medan ambassadören hjälper till att representera varumärket och produkterna som lanseras under en längre period. Den metoden är särskilt bra i varumärkesbyggande syfte.

Tveka inte på att ta kontakt med vårt duktiga team om du har frågor gällande influencers och ambassadörer. De hjälper gärna till med allt ifrån att reda ut frågetecken kring termer till att planera er kommande marknadskampanj.